AV

Afspraak maken individuele behandeling of coaching
Je kunt een afspraak maken voor een individuele behandeling of coachingssessie via het contactformulier of via email.

Aanmelden Workshops & Trainingen
Je kunt je aanmelden voor een workshop of training door je aan te melden via de webwinkel voor het volledige bedrag of met een aanbetaling.

Je ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging van je deelname. Na ontvangst van de bevestiging is je deelname definitief. In de bevestiging vind je ook de adresgegevens van de locatie en de overige informatie.

(Aan)Betaling
Voor sommige 1- en meerdaagse Ascensie trainingen van Ascension Healer geldt een aanbetaling van € 100,00.
Na je aanmelding ontvang je een e-mail met de betaalgegevens. Je aanmelding is definitief, zodra de aanbetaling is ontvangen.
Het restant kun je contant betalen op de (eerste) trainingsdag  of via een betaallink op aanvraag.

Betaling in gedeeltes
Bij sommige coachingtrajecten, programma’s en trainingen is het mogelijk om in termijnen te betalen.
De extra administratiekosten worden verdisconteerd in de termijn betalingen.
Bij betaling in termijnen voor een training, workshop of Ascentie Master Class moet deze vóór aanvang van de Master Class volledig zijn voldaan.

Annuleren individuele sessies

  • Je kunt je afspraak voor een coachingsessie of energetische behandeling kosteloos 48 uur van te voren afzeggen of verplaatsen via email of whatsapp.
    Na die tijd, of bij niet op komen dagen, wordt het volledige bedrag van de sessie in rekening gebracht.
    Dit geldt niet voor de trainingen, workshops, masterclasses en intensives. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

Annuleren workshops & Trainingen

  • Je kunt je aanmelding kosteloos annuleren tot 30 dagen voor aanvang van de workshop/training. Een eventuele (aan)betaling wordt dan gerestitueerd, minus de kosten ter dekking van administratie- en annuleringskosten. Deze bedragen € 75,- ex BTW. 
  • Tussen de 29 en 15 dagen wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht.
  • Meld je je af tot 14 dagen voor aanvang, of bij geen aanwezigheid, dan vind géén restitutie plaats van de aanbetaling en ben je de volledige deelnamekosten verschuldigd.
    (Wel mag je iemand anders in jouw plaats de training laten volgen, mits vooraf afgesproken en akkoord bevonden door Ascension Healer / Ascension Power).

Ik verzoek je vriendelijk met deze annuleringsvoorwaarden rekening te houden. Ik ben immers niet verantwoordelijk voor jouw keuzes.

Indien er onvoldoende deelnemers zijn voor een training, behoudt Ascension Healer het recht de training te verplaatsen of annuleren. Je wordt hiervan minimaal 7 dagen voor aanvang van de training op de hoogte gebracht. Bij annulering heb je de keuze om je deelname door te schuiven naar de volgende datum of restitutie van het volledige bedrag.

Het voordeel van doorschuiven naar een nieuwe datum is, dat mocht een training in prijs worden verhoogd, je meedoet voor de oude prijs, waarvoor jij je hebt aangemeld.

Uitsluiting Deelname
Ascension Healer en haar trainers houdt zich het recht voor om iemand de toegang tot de training te ontzeggen als deze niet resoneert met de training of het groepsproces wordt verstoord. Er bestaat dan géén recht op restitutie van het trainingsgeld. 


LET OP: Mensen met een psychisch verleden of heden (schizofrenie of psychose) kunnen helaas NIET deelnemen aan deze training.
Voor mensen met epilepsie* of een pacemaker* is het ook niet mogelijk om deel te nemen aan een healing of training. Het verzwijgen hiervan komt voor eigen risico.
* De energie waarmee gewerkt wordt tijdens de training en healing is elektromagnetisch geladen. Dit kan een nadelig effect hebben op de pacemaker of mogelijk een epileptische aanval triggeren.

In geval van twijfel is het raadzaam om een specialist (dokter, (huis)arts, etc.) te raadplegen en adviseren wij deze training niet te volgen zonder overleg met een medisch specialist. Bij twijfel of een gegronde reden kan iemand de training worden ontzegd.

NB. Onze trainingen en energetische sessies zijn géén vervanging voor medische behandelingen.

 

Aanmelden niet geplande sessies

Alle geplande sessies, trainingen en programma’s staan gepubliceerd op de AGENDA pagina.
Meld je je aan voor een nog niet geplande activiteit, dan wordt je op de deelnamelijst gezet voor de eerstvolgende keer dat deze activiteit wordt ingepland.
Het is na overleg ook mogelijk om een andere sessie daarvoor in de plaats te doen of hier een individuele sessie van te maken, met bijbetaling van het verschil.
Bij een wissel kan een klein bedrag aan transactiekosten en handelingskosten in rekening gebracht.

 

Annulering online diensten, activaties op afstand en/of digitale producten
Digitale producten zoals e-books, digitale bestanden, online trainingen, online programma’s of meditatie kunnen niet geruild worden. Er wordt geen restitutie verleend op aangeschafte online trainingen, e-books of meditaties. Ook vind geen restitutie plaats van sessies op afstand. 

Beeldmateriaal
Het beeldmateriaal. lesmateriaal, paswoorden, e-books, geluidsopnames, meditaties, die door Ascension Healer of Ascension Power ter is beschikking stelt of is aangeschaft mag nimmer gedeeld,vermenigvuldigd of openbaar worden getoond zonder uitdrukkelijke toestemming van Ascension Healer of Ascension Power.

Inspanning
Ascension Healer / Ascension Power en haar trainers leveren een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Iedereen is anders en wat de een helpt, kan bij de ander geen of een heel ander effect hebben. Er zullen dus ook nooit garanties kunnen worden gegeven. 

Deelname en behandelingen zijn voor eigen verantwoordelijkheid en risico. Ascension Healer of de trainer(s) kunnen onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld.
Iedere deelnemer is zich hiervan bewust, neemt zijn eigen verantwoordelijkheid en erkent zijn eigen aansprakelijkheid.

Deelname aan een energetische sessie, coachingssessie, online programma of training zijn géén vervanging voor een bezoek aan de dokter. Neem bij twijfel altijd contact op met jouw huisarts of specialist. 

Betaling

Bij deelname aan een sessie op afstand dient deze vooraf te zijn betaald door betaling via de webshop of door overschrijving na email contact vooraf. Voor sommige activiteiten, zoals het Healing Membership, is betaling via SEPA Incasso mogelijk.
Gaat een betaling niet goed of blijft uit, dan ontvangt de deelnemer hiervan een herinnering en eventueel een betaal-link zodat de betaling alsnog per omgaande kan worden gedaan.
Is na 30 dagen nog geen betaling ontvangen, dan is er sprake van een betalingsachterstand is over het uitstaande bedrag de wettelijke rente en wettelijk bepaalde incassokosten verschuldigd. Indien nodig zal de vordering worden overgedragen aan een incassobureau. De bijkomende incasso en invorderingskosten zijn voor rekening van de betaler.
Neem daarin dus jouw verantwoordelijkheid. Ik ben niet verantwoordelijk voor jouw keuzes.

Ledensite

Maak je gebruik van de ledensite en of het Ascension Power Tribe Healing Membership, dan vind je de algemene voorwaarden van het het gebruik van de ledensite, informatie over je abonnement, opzeggingen, betalingen, toegang tot de sessies, etc. HIER>>>.

 

Bij een aanmelding, opdracht of transactie ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden en de Voorwaarden voor het gebruik van de ledensite.